Regulamin Sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.craftandlove.com.
Sprzedawcą jest firma "Craft and Love stationery from Tetiana Kolomiiets" z siedzibą ul. Grzegorzecka 67g, 31-559 Kraków, NIP: 6751783307, REGON: 525496078.
We wszystkich sprawach związanych z zakupem produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres: Craft and Love artykuły papiernicze firmy Tetiana Kołomiets, ul. ul. Lwowska 100/118, 33-100, Tarnów, Polska, lub mailowo na adres: support@craftandlove.com.

§ 2. Procedura zakupu

Procedura zakupu w sklepie papierniczym "Craft and Love stationery from Tetiana Kolomiiets" w sklepie internetowym obejmuje następujące kroki:
a) Wybór Produktu: Klient dokonuje wyboru interesującego go produktu przeglądając ofertę dostępną w Sklepie Internetowym.
b) Dodanie do koszyka: Po wybraniu produktu Klient dodaje go do koszyka podając jednocześnie ilość sztuk.
c) Złożenie zamówienia: Po dodaniu wszystkich produktów do koszyka Klient przystępuje do procesu składania zamówienia. W trakcie tego procesu Klient podaje niezbędne dane kontaktowe oraz adres dostawy.
d) Wybór sposobu płatności i dostawy: Klient wybiera spośród dostępnych opcji preferowany sposób płatności i dostawy zamówienia.

e) Potwierdzenie zamówienia: Na ostatnim etapie Klient ma możliwość weryfikacji zamówienia i potwierdzenia prawidłowości podanych danych.
f) Płatność: Klient płaci za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności.
g) Potwierdzenie zamówienia: Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
Szczegółowe informacje o dostępnych sposobach płatności i dostawy znajdują się na stronie Sklepu Internetowego.

§ 3. Cennik i składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wyświetlane ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.
 • Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep Internetowy lub drogą mailową. Zamówienia można składać całodobowo, przez cały rok.
 • Zamówienie uważa się za złożone w momencie prawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia i podania przez Klienta dokładnych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail.
 • W przypadku, gdy podane informacje są niekompletne, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w trakcie składania zamówienia może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT. Fakturę VAT można dołączyć do wysyłanej przesyłki lub przesłać drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 • Składając Zamówienie Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego w celu realizacji Zamówienia. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, żądania ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia.
 • Klient może zdecydować o zapisaniu jego danych osobowych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania przyszłych Zamówień.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy. Od tego momentu nie można wprowadzać żadnych zmian w Zamówieniu.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia płatności.
 • Zamówienia złożone i nieopłacone w terminie 7 dni zostaną anulowane.

§ 4. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówień wynosi 1-3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty plus czas dostawy. Więcej informacji na temat terminów i stref dostaw można znaleźć na naszej stronie „Dostawa”.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Zwrot środków zostanie zainicjowany po otrzymaniu zwróconego towaru i zatwierdzeniu zwrotu po ocenie stanu zwracanego produktu.
 

Okres zwrotów:
Masz 14 dni od daty otrzymania zamówienia na złożenie wniosku o zwrot lub wymianę.
Zwroty lub wymiany są akceptowane dla wszystkich produktów, z wyjątkiem pozycji wymienionych w punkcie 3 (Produkty nie podlegające zwrotowi).

Produkty nie podlegające zwrotowi:
 • Personalizowane lub na zamówienie produkty.
 • Łatwo psujące się towary.
 • Pobierane cyfrowo produkty.
 
Stan produktu:
Produkt musi być w tym samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Używane produkty nie będą uprawnione do zwrotu. Szczegółowe warunki dla różnych rodzajów produktów obejmują:
 • Naklejki: Naklejki muszą dokładnie pasować do warstwy ochronnej, bez widocznych śladów użytkowania produktu.
 • Taśmy: Taśmy muszą być w zamkniętym opakowaniu od producenta.
 • Produkty papierowe: Produkty papierowe muszą być suche, bez cięć lub uszkodzeń.
 
Proces zwrotu:
Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Zalecamy korzystanie z metody wysyłki z możliwością śledzenia oraz zachowanie potwierdzenia nadania.
Aby złożyć wniosek o zwrot lub wymianę, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1.
Wyślij e-mail do naszego działu obsługi klienta na adres support@craftandlove, podając następujące informacje:
Umieść numer zamówienia w polu Temat e-maila.
 • Treść e-maila: "Ja, [Twoje Imię], chciałbym/m chciałabym zwrócić/wymienić produkt [Nazwa produktu, który chciałbym/z którego chciałabym dokonać zwrotu] w ilości [liczba sztuk do zwrotu/wymiany]."
 • Opisz powód zwrotu.
 • Załącz zdjęcie opakowania/produktu (w przypadku uszkodzenia).
 • Załącz e-paragon do e-maila.

Krok 2.
Nasz zespół obsługi klienta udzieli dalszych instrukcji i, jeśli to konieczne, wyda upoważnienie do zwrotu. Starannie zapakuj przedmiot i wyślij go na podany przez zespół obsługi adres zwrotu albo na ul. Lwowska 100/118, 33-100, Tarnów, Polska.
 
Zatwierdzenie i zwrot:

Sklep zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odmowy zwrotu po ocenie stanu zwróconego produktu. Zwrot zostanie zainicjowany po otrzymaniu zwróconych przedmiotów. Klient otrzyma zwrot środków na swoje konto bankowe, które przekaże obsłudze klienta po otrzymaniu potwierdzenia zwrotu.

 
Przesyłki nieodebrane:
Jeśli klient z jakiegokolwiek powodu nie odebrał przesyłki, musi skontaktować się z naszym sklepem, aby podać szczegóły dalszych działań, zanim usługa dostawy zwróci ją do nas.
 
Uszkodzone przesyłki:
Jeśli paczka jest uszkodzona przy odbiorze, proszę wysłać e-mail do naszego działu obsługi klienta na adres support@craftandlove z załączonym zdjęciem uszkodzonej paczki. Po potwierdzeniu szczególnego przypadku, wymienimy produkt na nowy, a uszkodzony przedmiot powinien zostać do nas odesłany. W tym przypadku pokryjemy koszty dostawy.
 
Zamówienia na wiele produktów:
Jeśli zakupiłeś kilka produktów w jednym zamówieniu, możesz zwrócić każdy z nich oddzielnie w okresie zwrotów.
Proszę zauważyć, że polityka zwrotów może podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

 

§ 6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres e-mail support@craftandlove.com. Szczegółowe rozpatrzenie reklamacji może zająć do 10 dni roboczych. Odpowiedź zostanie przesłana na ten sam adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.


§ 7. Zmiany w Regulaminie

Na tej stronie możesz w każdej chwili sprawdzić najnowszą wersję Warunków. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem jakichkolwiek zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub dostęp do naszych usług po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację tych zmian.


§ 8. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na umowy już zawarte z Klientami. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest zawsze na stronie Sklepu Internetowego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2023 roku.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.